HOPI Food Broker

HOPI FOOD BROKER zajišťuje obchodní a marketingové služby a je součástí společnosti
HOPI, rodinné firmy založené v roce 1992 panem Františkem Piškaninem, která se
přirozeným růstem a tvorbou vlastního know-how stala jednou z nejvýznamnějších
logistických firem ve středoevropském regionu. HOPI svojí aktivní logistikou
reaguje na požadavky trhu se silným důrazem na environmentálně orientovaný přístup.

0
Počet zastoupených zemí
0
0
0
0
0
0
Skladová plocha v m2
0
0
0
0
Portfolio produktů
0
0
Počet zemí dodavatelů