Úvod Eventy

S farmou na kulturní události v naší obci

říjen 2023

Výlov Borováku

Farma Otročín obhospodařuje 15 rybníků v okolí v rámci produkce vánočních kaprů. Jedním z nich je legendární Borovák, který při jeho pravidelném výlovu lovíme slavnostně se všemi přáteli, hosty a propachtovateli pozemků FARMY Otročín. Akce se koná pravidelně každé dva roky v některou říjnovou sobotu.

Výlov rybníka se zařadil na seznam společensko-kulturních akcí obce Otročín a je pořádán s bohatým doprovodným programem, který vždy navštěvuje kolem 1000 návštěvníků. Oslava výlovu je vždy výsledkem společného úsilí farmy a spolkové činnosti obce.

19. listopadu 2022, 14:00

Svatohubertská mše

Myslivecká společnost FARMA Otročín za podpory římskokatolické farnosti Bečov nad Teplou a obce Otročín pořádá II. Svatohubertskou mši v kostele sv. archanděla Michaela v Otročíně v doprovodu Loveckého trubačského tria. Celebruje P. Ing. Reginald Pavel Větrovec, O. Praem., Th.D.

Tradiční troubená mše svatá se uskuteční k poctě české myslivosti a za všechny zemřelé myslivce. 

Před mší svatou bude probíhat vítání účastníků loveckými signály. Po mši svaté půjdeme společně k památníku J. Veselého.

Listopad a prosinec 2022

Myslivecké naháňky

FARMA Otročín jako uživatel honitby Otročín každoročně pořádá první zářijovou sobotu tradiční hon na kachny a později tradiční Vánoční naháňku na zvěř spárkatou.