Technologie

Jsme tým mladých ekologických zemědělců se zaměřením na produkci biomléka

Produkce probíhá prostřednictvím nejmodernějších technologií a nejprogresivnějších přístupů v souladu s organickým způsobem hospodaření se zemědělskou půdou ale i s krajinou.

Technologie udržitelného zemědělství Farmy Otročín

Monitoring dojnic

Používáme monitoring dojnic prostřednictvím IoT senzorů v krčním obojku. Monitorujeme přežvykování a tím jsme schopni rozumět jazyku dojnic. Největším pomocníkem je tato technologie v řízení zdravotního stavu a reprodukce zvířat, ale i wellfare parametrů celkové kondice.  Víme například s naprostou přesností, kdy bude zvíře ovulovat, zdali se nechystá k otelení a podle pohybu a přežvykování dokážeme zachytit odchylky vypovídající o stavu zvířete.

Nemusíme tedy používat žádná léčiva ani hormonální přípravky preventivně. Nemocem se snažíme předcházet vakcinací a včasným zásahem při akutním problému, o kterém víme díky technologii včas.

Traktory s navigačními systémy a databází provedené práce

V operačním online prostředí zaznamenáváme polní práci našich strojů. Firemní agronomové pošlou do systému v traktoru data, která určí co, kdy, kde a jak se bude ten daný den na poli dělat. Systém data ukládá k další práci s evidencemi. Výstupem jsou aplikační nebo výnosové mapy.

Polní laboratoře a variabilní aplikace na polích

Také s organickým hnojivem nakládáme díky “smart” technologiím nadčasově. Statková hnojiva jako je hnůj a kejda skotu jsou pro nás jediný dostupný zdroj živin pro půdu, a proto je potřeba využívat jejich potenciál na maximum. Chytré cisterny s laboratoří a bodkovým aplikátorem o záběru 15 m měří hodnoty živin v aplikované hovězí kejdě –⁠ dusík, fosfor, draslík a sušinu. Díky tomuto systému, který je ve světě jedinečný, se tak stává aplikace našeho hnojiva stejně přesnou a moderní metodou jakou je aplikace běžných zemědělských hnojiv.

Dokážeme graficky znázornit kolik kg čistých živin jsme aplikovali v každém místě půdního bloku. Kejda už nikdy nebude odpad, ale poklad! Kejdu takto aplikujeme prostřednictvím aplikačních map, které jsou výsledkem kombinace družicového snímání potenciálu půdních boků s aktuálním stavem porostů.

Redukované zpracování půdy a půdo zlepšující technologie

Směsi s krmnými leguminózami jako jsou jetelové směsi, meziplodiny, zelené hnojení, směsi pícnin s víceletým půdním klidem na orné půdě jsou základem půdní úrodnosti a ekologického zemědělství a nemohou tak chybět na naší bio farmě. Ekologické zemědělství má obrovský potenciál dlouhodobě zúrodňovat půdu a trvale udržovat vysoký obsah humusu a celkové organické hmoty v půdě.

Boříme mýty o hluboké orbě jako o základním pilíři zpracování půdy v ekologickém zemědělství. Zdá se být výhodné a v rámci managementu plevelů velice účinné půdu zpracovávat mělko. Ověřeno praxí. Pluh u nás na polích uvidíte pouze při zapravování hnojů a kompostů.

Posklizňová linka v rostlinné výrobě

Farma je vybavena automatickým systémem posklizňové úpravy obilnin s výkonným systémem čištění. V rámci posklizňové úpravy umíme i sušit. Disponujeme ojedinělou technologií šaržové silo sušičky, která umí zároveň skladovat i dosoušet a především homogenizovat. Naší specifikací je i produkce osiv nejvyšší kvality v rámci ekologického zemědělství.

Automatické lavážní vany

Péče o pazneht a celkově dobrá kondice nohou zvířete je alfa omegou v úspěchu každého chovatele. Dojnicím je třeba v pravidelném managementu končetin ošetřovat pazneht léčivou koupelí. U nás se o to stará automatický systém, který hlídá kvalitu koupelového roztoku, který také sám připravuje. Kravičky tedy nejsou rušeny ošetřovateli a celkově mohou být ve větší pohodě.

Krmné automaty pro telata

Telata jsou od 10. dne po narození chovány ve společných prostorách, které jsou vybaveny automatickými krmnými automaty, které mohou dle své svobodné vůle navštěvovat. Denní krmnou dávku mají tak rozpočítanou do více návštěv a sami si rozhodnou, kdy se půjdou napojit čerstvým mlékem. Napájíme vždy nativním mlékem od kraviček.

Nová robotická stáj

Plně automatizovaná produkční stáj pro naše kravičky bude revolucí na naší Farmě. Kravičky budou obsluhovány pomocí dvanácti dojících robotů z konceptu svobodného pohybu krav s neomezeným přístupem dojnic na pastvu. Krávy si sami určí svůj denní biorytmus a pokud budou potřebovat nás jako svého farmáře, tak nám to prostřednictvím jedniček a nul řeknou. Krávy mají absolutní svobodu a maximálně tak využívají potenciálu. Jsou zdravé a spokojené.

Stáj bude vybavena automatickým odklizem kejdy, robotickými přihrnovači krmiva, automatickým ventilačním systémem a bude doplněna o prohlídkový okruh pro zájemce o exkurzi a edukaci v produkci bio mléka.